Danh sách, số báo danh HS kiểm tra lên lớp hè 2017

Thứ năm - 20/07/2017 06:28
STT Số báo danh Họ tên HS Lớp 11
 (2016-2017)
Môn
1 T01 Nguyễn Xuân Quỳnh 11A02 Toán
2 T02 Thái Thị Thu Loan 11A06 Toán
3 T03 Y Yob Buôn Krông 11A07 Toán
4 T04 Nguyễn Hùng Đạt 11A08 Toán
5 T05 Nguyễn Thị Vân Anh 11A09 Toán
6 T06 Nguyễn Phúc Minh Hoàng 11A09 Toán
7 T07 Dương Quốc Huy 11A09 Toán
8 T08 Nguyễn Thu Nga 11A09 Toán
9 T09 Nguyễn Văn Thân 11A09 Toán
10 T10 H' Ninh Adrơng 11A10 Toán
11 T11 Nguyễn Đặng Hoài Bảo 11A11 Toán
12 T12 Y Dăm Wi H'Đơk 11A11 Toán
13 T13 Lê Văn Hùng 11A11 Toán
14 T14 Lê Yến Linh 11A11 Toán
15 T15 Trần Minh Tiến 11A12 Toán
16 T16 Trần Nguyễn Quang Đức 11A13 Toán
17 T17 Trần Huy Hùng 11A13 Toán
18 L01 Nguyễn Xuân Quỳnh 11A02
19 L02 Phan Thị Thu Hiền 11A07
20 L03 Phan Huỳnh Trường 11A07
21 H01 Trần Đức Tín 11A05 Hoá
22 H02 Phan Thị Thu Hiền 11A07 Hoá
23 H03 Nguyễn Phúc Minh Hoàng 11A09 Hoá
24 H04 Dương Quốc Huy 11A09 Hoá
25 H05 Nguyễn Văn Thân 11A09 Hoá
26 V01 Trịnh Đế Hiền 11A06 Ngữ văn
27 V02 Bùi Dư Ý Nhi 11A06 Ngữ văn
28 V03 Phan Tấn Hưng 11A08 Ngữ văn
29 V04 Y Tuấn Niê Kdăm 11A10 Ngữ văn
30 V05 Lâm Trường An 11A14 Ngữ văn
31 V06 Cao Chánh Huy 11A14 Ngữ văn
32 A01 Trần Đức Tín 11A05 Tiếng Anh
33 A02 Nguyễn Đình Đạt 11A06 Tiếng Anh
34 A03 Thái Thị Thu Loan 11A06 Tiếng Anh
35 A04 Hoàng Dương Huy 11A07 Tiếng Anh
36 A05 Y Yob Buôn Krông 11A07 Tiếng Anh
37 A06 Phạm Gia Lina 11A07 Tiếng Anh
38 A07 Nguyễn Thị Vân Anh 11A09 Tiếng Anh
39 A08 Nguyễn Văn Vinh 11A09 Tiếng Anh
40 A09 Đặng Thị Phương Mai 11A12 Tiếng Anh

STT Số báo danh Họ tên HS Lớp 10
 (2016-2017)
Môn
1 10T01 Y Tâm Buôn Krông 10A05 Toán
2 10T02 Hoàng Hữu Anh 10A08 Toán
3 10T03 Danh Hậu Giang 10A08 Toán
4 10T04 Nguyễn Thị Kim Ngân 10A08 Toán
5 10T05 Vương Thị Hông Thương 10A08 Toán
6 10T06 Y Jani Niê 10A11 Toán
7 10T07 Nguyễn Phạm Trung Kiên 10A11 Toán
8 10T08 Mai Trung Nhân 10A11 Toán
9 10T09 Lê Diệu Thúy 10A11 Toán
10 10T10 Nguyễn Văn Toàn 10A14 Toán
11 10T11 Trần Nhật Phương 10A14 Toán
12 10T12 Trần Văn Huy 10A15 Toán
13 10T13 Trần Ngọc Sơn 10A15 Toán
14 10T14 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A15 Toán
15 10L01 Lê Thị Thanh Giang 10A04
16 10L02 Đỗ Bá Thuận 10A07
17 10L03 Vũ Bình An 10A10
18 10L04 Lâm Thị Mỹ Hà 10A10
19 10L05 Y Môis Bkrông 10A10
20 10L06 Y Sai Buôn Yă 10A10
21 10L07 Mã Thành Đạt 10A11
22 10L08 Nghiêm Chí Quang 10A11
23 10L09 Nguyễn Đình Văn 10A11
24 10L10 Triệu Xuân Hoàn 10A12
25 10L11 Nguyễn Huỳnh Thanh Phương 10A12
26 10L12 Lê Anh Tuấn 10A15
27 10H01 Cao Thị Thảo Huyền 10A03 Hóa
28 10H02 Nguyễn Trung Dương 10A04 Hóa
29 10H03 Cao Quốc Đạt 10A04 Hóa
30 10H04 Lê Thị Thanh Giang 10A04 Hóa
31 10H05 Ngô Nguyên Duy Khoa 10A04 Hóa
32 10H06 Đoàn Thế Long 10A04 Hóa
33 10H07 Hồ Ngô Phúc Thiện 10A04 Hóa
34 10H08 H' Trang Niê Kđăm 10A04 Hóa
35 10H09 Ngô Quốc Trung 10A04 Hóa
36 10H10 Phạm Thị Ngọc Bích 10A05 Hóa
37 10H11 Đỗ Thị Thùy Dương 10A05 Hóa
38 10H12 Nguyễn Thị Thùy Dương 10A05 Hóa
39 10H13 Đỗ Thị Hà 10A05 Hóa
40 10H14 Nguyễn Minh Phú 10A05 Hóa
41 10H15 Y Quyết Buôn Krông 10A05 Hóa
42 10H16 Y Tâm Buôn Krông 10A05 Hóa
43 10H17 Y Thiêm Bkrông 10A05 Hóa
44 10H18 Nguyễn Thế Thức 10A05 Hóa
45 10H19 Vũ Thị Quỳnh Uyên 10A05 Hóa
46 10H20 Võ Phú Quý 10A06 Hóa
47 10H21 Nguyễn Phi Hùng 10A07 Hóa
48 10H22 Nguyễn Mạnh Thái 10A08 Hóa
49 10H23 Vũ Bình An 10A10 Hóa
50 10H24 Lâm Thị Mỹ Hà 10A10 Hóa
51 10H25 Y Jani Niê 10A11 Hóa
52 10H26 Nguyễn Phạm Trung Kiên 10A11 Hóa
53 10H27 Mai Trung Nhân 10A11 Hóa
54 10H28 Chung Vệ Phấn 10A11 Hóa
55 10H29 Trần Ngọc Sơn 10A15 Hóa
56 10H30 Mai Thế Việt 10A15 Hóa
57 10V01 Phạm Hoàng Duy 10A03 Văn
58 10V02 Huỳnh Minh Luân 10A03 Văn
59 10V03 Nguyễn Trung Dương 10A04 Văn
60 10V04 Lê Thị Thanh Giang 10A04 Văn
61 10V05 Y Khom Niê 10A04 Văn
62 10V06 Nguyễn Trung Kiên 10A05 Văn
63 10V07 Nguyễn Đông Quân 10A05 Văn
64 10V08 Y Quyết Buôn Krông 10A05 Văn
65 10V09 Y Tâm Buôn Krông 10A05 Văn
66 10V10 Y Thiêm Bkrông 10A05 Văn
67 10V11 H' Nila Bkrông 10A06 Văn
68 10V12 Bùi Hữu Phước 10A06 Văn
69 10V13 Nguyễn Minh Đức 10A07 Văn
70 10V14 H' Oanh Hmok 10A07 Văn
71 10V15 Phạm Văn Phong 10A08 Văn
72 10V16 Trịnh Văn Tuấn 10A09 Văn
73 10V17 Vũ Bình An 10A10 Văn
74 10V18 Lương Thị Mỹ Duyên 10A10 Văn
75 10V19 Y Môis Bkrông 10A10 Văn
76 10V20 Y Sai Buôn Yă 10A10 Văn
77 10V21 Nguyên Minh Hải 10A15 Văn
78 10V22 Trần Văn Huy 10A15 Văn
79 10V23 Vũ Quang Huy 10A15 Văn
80 10V24 Nguyễn Văn Toàn Linh 10A15 Văn
81 10V25 Đinh Trọng Nghĩa 10A15 Văn
82 10V26 Trần Ngọc Sơn 10A15 Văn
83 10A01 Nguyễn Trung Dương 10A04 Anh
84 10A02 Lê Thị Thanh Giang 10A04 Anh
85 10A03 Phan Phi Hùng 10A04 Anh
86 10A04 H' Trang Niê Kđăm 10A04 Anh
87 10A05 Đỗ Thị Thùy Dương 10A05 Anh
88 10A06 Nguyễn Thị Bích Hậu 10A05 Anh
89 10A07 Đinh Thị Thái Hòa 10A05 Anh
90 10A08 Y Quyết Buôn Krông 10A05 Anh
91 10A09 Y Tâm Buôn Krông 10A05 Anh
92 10A10 Y Thiêm Bkrông 10A05 Anh
93 10A11 Vũ Thị Quỳnh Uyên 10A05 Anh
94 10A12 Nguyễn Thị Lý 10A06 Anh
95 10A13 Bùi Hữu Phước 10A06 Anh
96 10A14 Võ Phú Quý 10A06 Anh
97 10A15 Nguyễn Lâm Hoài Thương 10A06 Anh
98 10A16 Bùi Hoàng Trúc 10A06 Anh
99 10A17 Sơn Ngọc Trường Giang 10A07 Anh
100 10A18 Nguyễn Phi Hùng 10A07 Anh
101 10A19 Đỗ Hoàng Nam 10A07 Anh
102 10A20 Trần Văn Thông 10A07 Anh
103 10A21 Đỗ Bá Thuận 10A07 Anh
104 10A22 Lê Quốc Toàn 10A07 Anh
105 10A23 Y' Wăn Eban 10A07 Anh
106 10A24 Hoàng Hữu Anh 10A08 Anh
107 10A25 Phạm Văn Phong 10A08 Anh
108 10A26 Vương Thị Hông Thương 10A08 Anh
109 10A27 Y Môis Bkrông 10A10 Anh
110 10A28 Y Sai Buôn Yă 10A10 Anh
111 10A29 Lê Diệu Thúy 10A11 Anh
112 10A30 Hoàng Trung Hiếu 10A13 Anh
113 10A31 Nguyễn Minh Hiếu 10A13 Anh
114 10A32 Phan Thị Hà My 10A13 Anh
115 10A33 Phạm Thị Minh Tâm 10A13 Anh
116 10A34 Lưu Hữu Thuyên 10A13 Anh
117 10A35 Nguyễn Văn Toàn 10A14 Anh
118 10A36 Trần Đoàn Nguyên 10A15 Anh
119 10A37 Nguyễn Thị Hoài Thanh 10A15 Anh
120 10A38 Phạm Thị Phương Thảo 10A15 Anh
121 10A39 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A15 Anh

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng

Nguồn tin: BGH:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây