Danh sách HS lớp 10, 2017-2018 (phân về các lớp)

Thứ sáu - 18/08/2017 13:28
TT Mã hồ sơ Lớp  Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc
1 A316 10A01 Phạm Nhật Bảo Anh 03/05/02 Nam Kinh
2 B055 10A01 Quách Đức 04/02/02 Nam Mường
3 A108 10A01 Nguyễn Lê Hòa Bình 09/12/02 Nữ Kinh
4 B137 10A01 Đỗ Thành Đạt 19/12/02 Nam Kinh
5 B011 10A01 Bùi Hoàng Diễm 14/10/02 Nữ Kinh
6 D055 10A01 Phạm Duy 24/12/02 Nam Kinh
7 A172 10A01 Đỗ Đức Hải 25/09/02 Nam Kinh
8 A156 10A01 Chí Quách Hào 10/08/01 Nam Hoa
9 A217 10A01 Lê Ngọc Hiếu 06/09/02 Nam Kinh
10 C067 10A01 Vũ Danh Hiếu 17/01/02 Nam Kinh
11 C018 10A01 Nguyễn Nhật Hoàng 11/12/02 Nam Kinh
12 A062 10A01 Trương Minh Hoàng 16/09/02 Nam Nùng
13 A012 10A01 Hoàng Việt Hưng 14/07/02 Nam Kinh
14 C040 10A01 Cao Nghiêm Mỹ Khuyên 22/08/02 Nữ Kinh
15 A315 10A01 Nguyễn Thị Thùy Lan 18/08/02 Nữ Kinh
16 B085 10A01 Phạm Thị Thùy Liên 11/12/01 Nữ Kinh
17 A120 10A01 Tống Khánh Linh 15/09/02 Nữ Thái
18 A099 10A01 Phùng Viết Lợi 05/04/02 Nam Kinh
19 A086 10A01 Ngô Thiên Nga 16/09/02 Nữ Kinh
20 A031 10A01 Trần Phan Thúy Ngân 05/10/02 Nữ Kinh
21 C045 10A01 Trần Hoàng Ngọc 22/02/02 Nam Kinh
22 A111 10A01 Đỗ Thị Uyển Nhi 01/10/02 Nữ Kinh
23 A138 10A01 Lê Thị Yến Nhi 12/10/01 Nữ Kinh
24 B148 10A01 Cao Thị Tuyết Nhung 02/11/02 Nữ Kinh
25 A066 10A01 Lê Thị Hồng Nhung 19/08/02 Nữ Kinh
26 A121 10A01 Nguyễn Đỗ Tuyết Nhung 10/05/02 Nữ Kinh
27 B098 10A01 Nguyễn Thị Thu Phương 20/11/02 Nữ Kinh
28 B074 10A01 Hoang Minh Quân 19/11/02 Nam Nùng
29 A008 10A01 Phạm Gia Minh Quyên 05/10/02 Nữ Kinh
30 B081 10A01 Đặng Diễm Quỳnh 15/01/02 Nữ Kinh
31 B058 10A01 Hoàng Nguyễn Diểm Quỳnh 29/04/02 Nữ Kinh
32 B019 10A01 Nguyễn Thị Oanh Quỳnh 29/05/02 Nữ Kinh
33 C073 10A01 Trần Trí Minh Sang 01/11/02 Nam Hoa
34 A089 10A01 Võ Văn Thái 21/03/00 Nam Kinh
35 A133 10A01 Võ Phúc Thịnh 24/07/02 Nam Kinh
36 A058 10A01 H Trâm Hmok 07/01/02 Nữ E Dê
37 C004 10A01 Trịnh Quốc Trung 26/12/02 Nam Kinh
38 A009 10A01 Nguyễn Đức Minh Trường 19/07/02 Nam Kinh
39 A255 10A01 Đào Quang Tuân 23/10/02 Nam Kinh
40 C080 10A01 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/09/02 Nữ Kinh
41 B083 10A01 Lương Mai Thảo Vy 06/11/02 Nữ Kinh
1 C049 10A02 Phan Thị Thùy An 03/11/02 Nữ Kinh
2 B133 10A02 Nguyễn Thị Phi Anh 10/05/02 Nữ Kinh
3 B079 10A02 H' Coah Bkrông 14/08/02 Nữ E Đê
4 A152 10A02 Nguyễn Ngọc Tâm Đan 12/05/02 Nữ Kinh
5 A113 10A02 Lê Đức Danh 15/06/02 Nam Kinh
6 A017 10A02 Trần Lê Tiến Đạt 28/09/02 Nam Kinh
7 B045 10A02 H E Lisa Byă 12/12/02 Nữ Kinh
8 B107 10A02 Sử Thị Hồng Gấm 15/01/02 Nữ Kinh
9 C009 10A02 Phạm Thị Quỳnh Giang 27/05/02 Nữ Kinh
10 B007 10A02 Trần Thị Quỳnh Giang 22/06/02 Nữ Kinh
11 A123 10A02 Đinh Công Hậu 02/11/02 Nam Thổ
12 A309 10A02 Phạm Thị Thu Hiền 05/07/02 Nữ Kinh
13 A154 10A02 Trần Trung Hiếu 22/02/02 Nam Tày
14 A286 10A02 Võ Minh Hùng 17/05/02 Nam Mường
15 A018 10A02 Đinh Hoàng Huy 13/11/02 Nam Kinh
16 A235 10A02 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 23/04/02 Nữ Kinh
17 A266 10A02 Phạm Thị Thu Huyền 15/07/02 Nữ Kinh
18 A306 10A02 Trần Thị Thu Huyền 18/11/02 Nữ Kinh
19 A296 10A02 Nguyễn An Khang 30/07/02 Nam Kinh
20 A247 10A02 Trần Phan Vỹ Khang 11/04/02 Nam Kinh
21 A159 10A02 Vũ Trung Kiên 28/09/02 Nam Kinh
22 A173 10A02 Nguyễn Văn Linh 04/08/02 Nam Kinh
23 B095 10A02 Trần Đức Lương 24/01/02 Nam Kinh
24 B089 10A02 Đặng Ngọc Mai 04/09/02 Nữ Kinh
25 A284 10A02 Niê Xuân Mai 06/08/02 Nữ E Đê
26 A288 10A02 Huỳnh Trọng Nguyên 03/05/02 Nam Kinh
27 A292 10A02 Lê Tâm Như 29/11/02 Nữ Kinh
28 A139 10A02 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/02/02 Nữ Kinh
29 C020 10A02 Lê Văn Quân 25/08/02 Nam Kinh
30 B044 10A02 H Riam Niê 15/11/02 Nữ E Đê
31 A202 10A02 Trần Thị Thanh Thảo 01/10/02 Nữ Kinh
32 BS39 10A02 Hoàng Trung Thông 01/04/02 Nam Kinh
33 A244 10A02 Trần Quang Trung 26/09/02 Nam Kinh
34 C003 10A02 Phạm Anh Truyền 14/09/02 Nam Kinh
35 B086 10A02 Đoàn Thu Uyên 01/11/02 Nữ Kinh
36 C015 10A02 Nguyễn Thị Tú Uyên 15/05/02 Nữ Kinh
37 B093 10A02 Phạm Kiều Vân 13/06/02 Nữ Kinh
38 B106 10A02 Lương Thế Việt 02/02/02 Nam Kinh
39 A117 10A02 Nguyễn Thị Tường Vy 19/04/02 Nữ Kinh
40 C050 10A02 Nguyễn Thị Thanh Xuân 26/09/02 Nữ Kinh
41 B103 10A02 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18/03/02 Nữ Kinh
1 A035 10A03 Nguyễn Thập An 14/11/02 Nam Kinh
2 A002 10A03 Phạm Thị Thu An 08/10/00 Nữ Kinh
3 A073 10A03 Đoàn Thị Ngọc Anh 16/01/02 Nữ Tày
4 B003 10A03 Nguyễn Ngọc Anh 08/07/02 Nữ Kinh
5 A080 10A03 Vũ Quốc Chinh 23/03/02 Nam Kinh
6 A048 10A03 Hà Minh Đức 12/09/02 Nam Kinh
7 B012 10A03 Vũ Anh Dương 06/02/02 Nam Kinh
8 B030 10A03 Đỗ Thị Thu Hiền 22/01/02 Nữ Kinh
9 A109 10A03 Đào Xuân Hoàng 04/11/02 Nam Kinh
10 A022 10A03 Nguyễn Đăng Khoa 15/08/02 Nam Kinh
11 BS01 10A03 Phạm Ngọc Kỳ 22/08/02 Nam Kinh
12 A285 10A03 Hoàng Xuân Lam 07/05/01 Nam Mường
13 A224 10A03 Phạm Thảo Linh 27/11/02 Nữ Kinh
14 C014 10A03 Hồ Xuân Lộc 06/04/02 Nam Kinh
15 A084 10A03 Nguyễn Lê Nhật Long 28/08/02 Nam Kinh
16 B147 10A03 Nguyễn Thị Hương Ly 13/02/02 Nữ Kinh
17 A038 10A03 Phạm Thị Trúc Ly 15/06/02 Nữ Kinh
18 B039 10A03 Trương Văn Minh 27/06/02 Nam Kinh
19 A122 10A03 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 12/12/01 Nữ Kinh
20 B006 10A03 Phạm Trọng Nghĩa 16/09/02 Nam Kinh
21 B142 10A03 Đoàn Thị Nguyệt 06/02/02 Nữ Kinh
22 B105 10A03 Bùi Thị Y Nhi 02/12/02 Nữ Mường
23 B038 10A03 Nguyễn Thị Nội 10/03/02 Nữ Kinh
24 A148 10A03 Y Nun Byă 04/06/02 Nam E Đê
25 B101 10A03 Phan Bảo Quốc 16/04/02 Nam Kinh
26 A074 10A03 Trần Thanh Tâm 05/12/02 Nam Kinh
27 B026 10A03 Nguyễn Đặng Hồng Thắm 16/10/02 Nữ Kinh
28 C078 10A03 Trịnh Văn Thanh 02/08/01 Nam Kinh
29 A229 10A03 Đỗ Tuấn Thành 30/04/01 Nam Kinh
30 B029 10A03 Trương Tấn Thành 07/05/02 Nam Thổ
31 C096 10A03 Nguyễn Xuân Thiện 27/09/01 Nam Kinh
32 B078 10A03 Nguyễn Phúc Thịnh 26/04/02 Nam Kinh
33 A300 10A03 Lê Quang Thọ 24/07/02 Nam Kinh
34 B066 10A03 H' Thoa Bkrông 04/01/02 Nữ E Đê
35 B143 10A03 Lục Thị Thương 02/06/02 Nữ Nùng
36 B109 10A03 Nguyễn Thị Hoài Thương 06/04/02 Nữ Kinh
37 A088 10A03 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/07/02 Nữ Kinh
38 A036 10A03 Bùi Sỹ 04/11/02 Nam Kinh
39 BS12 10A03 Triệu Quốc Tuấn 06/02/01 Nam Dao
40 A273 10A03 Hoàng Thị Tuyến 04/11/02 Nữ Kinh
41 B135 10A03 Lê Hoàng 26/03/02 Nam Kinh
1 A204 10A04 Phạm Thành An 13/02/02 Nam Kinh
2 B096 10A04 Đỗ Thị Minh Anh 13/11/02 Nữ Kinh
3 A189 10A04 Nguyễn Thị Tú Anh 21/09/02 Nữ Kinh
4 A101 10A04 Nguyễn Trần Mai Anh 21/07/02 Nữ Kinh
5 A069 10A04 Trần Trang Anh 25/03/02 Nữ Kinh
6 A290 10A04 Lê Đình Đạt 01/01/02 Nam Kinh
7 B116 10A04 Trần Minh Đức 20/09/02 Nam Kinh
8 A043 10A04 Cún Thị Thu 17/01/02 Nữ Hoa
9 A272 10A04 Nguyễn Song 23/08/02 Nữ Kinh
10 A130 10A04 Nguyễn Tồn Vinh Nhất Thống Sơn 02/06/01 Nam Kinh
11 C044 10A04 Trần Minh Hiếu 27/08/02 Nam Kinh
12 B141 10A04 Hoàng Thành Hoàn 29/04/02 Nam Kinh
13 B060 10A04 Lê Huy Hoàng 11/09/02 Nam Kinh
14 D038 10A04 Vũ Huy Hoàng 21/09/02 Nam Kinh
15 A053 10A04 Nguyễn Phi Hùng 06/06/02 Nam Kinh
16 A029 10A04 Chu Thị Quỳnh Hương 24/06/02 Nữ Kinh
17 C095 10A04 Huỳnh Mai Huy 30/06/02 Nam Kinh
18 B139 10A04 Y Jên Bkrông 01/10/02 Nam E Đê
19 D039 10A04 Nguyễn Trung Kiên 28/08/02 Nam Kinh
20 A107 10A04 H' Kim Sa Niê 15/04/02 Nữ Kinh
21 B057 10A04 Đặng Hoàng Lâm 01/06/02 Nam Kinh
22 A298 10A04 Nguyễn Tấn Lâm 11/11/02 Nam Kinh
23 A116 10A04 Thiều Phan Văn Minh 10/12/02 Nam Kinh
24 A102 10A04 H My Lia Knul 10/11/02 Nữ E Đê
25 A070 10A04 H Na Ra Eban 06/04/02 Nữ E Dê
26 A090 10A04 Vũ Gia Nam 11/10/02 Nam Kinh
27 A103 10A04 Kim Thảo Ngọc 23/01/02 Nữ Kinh
28 B065 10A04 H' Ngôi Byă 09/02/02 Nữ E Đê
29 A097 10A04 Nguyễn Long Phi 13/09/02 Nam Kinh
30 A297 10A04 Bùi Quốc Phong 25/11/01 Nam Kinh
31 A151 10A04 Võ Thành Phúc 17/08/02 Nam Kinh
32 A277 10A04 Đặng Thị Mỹ Phương 27/07/02 Nữ Kinh
33 C008 10A04 Lê Uyên Phương 26/04/02 Nữ Kinh
34 C076 10A04 Trần Ngọc Quang 10/06/02 Nam Kinh
35 C029 10A04 Trần Thị Như Quỳnh 11/07/02 Nữ Kinh
36 D037 10A04 Phạm Như Thuấn 14/05/02 Nam Kinh
37 A171 10A04 H' Trâm Hđơk 27/08/02 Nữ E Đê
38 B053 10A04 Nguyễn Thị Phương Trinh 24/06/02 Nữ Kinh
39 A039 10A04 Lê Cảnh Trường 19/01/02 Nam Kinh
40 A181 10A04 Lê Thị Trúc Uyên 24/10/02 Nữ Kinh
41 C061 10A04 Tống Thanh Vinh 04/10/02 Nam Kinh
1 A241 10A05 Canh 02/01/01 Nữ Vân Kiều
2 A047 10A05 H' Du Mi Byă 02/01/02 Nữ E Đê
3 BS31 10A05 Mai Huỳnh Đức 27/04/02 Nam Kinh
4 C041 10A05 H' Elean Buôn Krông 09/01/02 Nữ E Đê
5   10A05 Lê Thị Thanh Giang 21/12/2001    
6 A050 10A05 Nguyễn Trường Hải 19/01/02 Nam Kinh
7 BS47 10A05 Tạ Đình Phi Hải 24/06/02 Nam Kinh
8 A317 10A05 Nguyễn Trung Hiếu 27/07/02 Nam Kinh
9 BS35 10A05 Thân Hoàng Minh Hiếu 15/11/02 Nam Kinh
10 BS36 10A05 Nguyễn Văn Hiệu 24/10/02 Nam Kinh
11 A131 10A05 Vũ Công Hoàng 24/02/02 Nam Kinh
12 A042 10A05 Danh Tiến Hưng 03/09/02 Nam Kinh
13 B082 10A05 Bùi Thị Quỳnh Hương 03/01/02 Nữ Kinh
14 A093 10A05 Nguyễn Thị Xuân Hương 28/12/02 Nữ Kinh
15 A021 10A05 Huỳnh Minh Huy 03/05/02 Nam Kinh
16 B099 10A05 Ngô Công Huy 29/11/02 Nam Kinh
17 BS13 10A05 Nguyễn Thị Hồng Huỳnh 08/04/02 Nữ Kinh
18 B040 10A05 H' Joang Eban 04/03/02 Nữ E Đê
19 C066 10A05 Tô Trần Quốc Khánh 02/09/02 Nam Kinh
20 C099 10A05 Trương Đăng Khoa 01/12/02 Nam Kinh
21 BS23 10A05 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/08/02 Nữ Kinh
22 C032 10A05 Lý Đức Lương 05/01/02 Nam Tày
23 B022 10A05 Trần Anh Minh 08/10/02 Nam Kinh
24 B121 10A05 Đào Hải Nam 07/03/01 Nam Kinh
25 A176 10A05 Đinh Hoàng Nam 03/02/02 Nam Kinh
26 A068 10A05 Phạm Ngọc Hoàng Nam 23/06/02 Nam Kinh
27 BS06 10A05 Trần Thị Ngân 14/04/02 Nữ Kinh
28 B126 10A05 H Ngoan Bkrông 30/05/02 Nữ E Đê
29 A033 10A05 Phạm Nữ Hoàng Nhi 17/02/02 Nữ Kinh
30 BS15 10A05 Nguyễn Thị Thanh Niên 03/10/02 Nữ Kinh
31 C017 10A05 Phạm Thị Ngọc Phương 05/09/02 Nữ Kinh
32 A067 10A05 Phạm Văn Quyến 18/12/02 Nam Kinh
33 C027 10A05 H' Ranh Adrỡng 02/01/02 Nữ E Đê
34 A249 10A05 Phạm Hữu Tây 12/05/02 Nam Kinh
35 B124 10A05 Lê Quang Thắng 28/06/02 Nam Kinh
36 B001 10A05 Đoàn Đức Thiên 02/01/02 Nam Kinh
37 A158 10A05 Võ Hoàng Thiện 25/04/02 Nam Kinh
38 B136 10A05 Lê Thủy Tiên 24/09/02 Nữ Kinh
39 B068 10A05 Bùi Ngọc Minh Trí 18/07/01 Nam Kinh
40 BS09 10A05 Nguyễn Thị Thanh Trúc 07/08/02 Nữ Kinh
41   10A05 Trịnh Văn Tuấn 22/04/2001    
42 B112 10A05 Nguyễn Thị Anh Tuyết 02/06/02 Nữ Kinh
43 B134 10A05 Lê Thu Uyên 31/08/02 Nữ Kinh
44 B080 10A05 Hồ Khánh Vy 13/03/02 Nữ Kinh
1 A135 10A06 Nguyễn Văn An 28/10/02 Nam Kinh
2 BS18 10A06 Nguyễn Thị Khánh Băng 15/03/02 Nữ Kinh
3 C090 10A06 Trịnh Thị Kim Chi 02/01/02 Nữ Kinh
4 A065 10A06 Hoàng Thái Dương 28/07/02 Nam Kinh
5 B114 10A06 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/12/02 Nữ Kinh
6 B013 10A06 Phùng Bảo Linh Giang 27/06/02 Nữ Kinh
7 B104 10A06 Trần Thị Mai Hằng 04/01/02 Nữ Kinh
8 BS10 10A06 Nguyễn Văn Hậu 20/08/01 Nam Kinh
9 C051 10A06 Hoàng Minh Hiếu 12/11/02 Nam Kinh
10 A215 10A06 Mai Tuấn Hoàn 11/04/01 Nam Kinh
11 BS44 10A06 Nguyễn Duy Hưởng 09/09/02 Nam Kinh
12 A271 10A06 Nguyễn Quang Huy 03/09/02 Nam Kinh
13 BS20 10A06 Nguyễn Khánh Huyền 01/10/02 Nữ Kinh
14 C048 10A06 Trần Thanh Phương Huyền 07/08/02 Nữ Kinh
15 C010 10A06 Đinh Nguyễn Bảo Linh 13/01/02 Nam Kinh
16 BS25 10A06 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/04/02 Nữ Kinh
17 A124 10A06 Vòng Ngọc Mai 01/01/02 Nữ Hoa
18 BS04 10A06 Hoàng Đức Anh Minh 31/01/02 Nam Nùng
19 BS26 10A06 Huỳnh Nhật Ngân 17/04/02 Nam Kinh
20 A313 10A06 Phan Nguyễn Công Ngân 06/10/02 Nữ Kinh
21 B018 10A06 H' Nghiê Adrơng 16/02/02 Nữ E Đê
22 B091 10A06 Dương Thị Quỳnh Nhi 18/08/02 Nữ Kinh
23 B051 10A06 H Nhiên Niê 21/02/02 Nữ E Đê
24 A294 10A06 Nguyễn Lương Phú 19/09/02 Nam Kinh
25 A087 10A06 Nguyễn Xuân Quyết 24/08/02 Nam Kinh
26 BS16 10A06 Nguyễn Hoàng Sang 30/10/00 Nam Kinh
27 B042 10A06 Huỳnh Ngọc Sơn 24/09/02 Nam Kinh
28 B115 10A06 H' Sôrin H' Mõk 23/03/02 Nữ E Đê
29 BS17 10A06 Vũ Hoàng Thiện 15/07/02 Nam Kinh
30 BS30 10A06 Trần Hữu Thuần 07/07/02 Nam Kinh
31   10A06 Lê Diệu  Thúy 04/12/01    
32 BS08 10A06 Nguyễn Thị Thanh Thúy 04/04/02 Nữ Kinh
33 A281 10A06 Vi Văn Tiến 09/02/02 Nam Thái
34 C053 10A06 H Tra Ktul 06/02/02 Nữ E Đê
35 A310 10A06 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/02/02 Nữ Kinh
36 B075 10A06 Huỳnh Thị Ngọc Trinh 04/11/00 Nữ Kinh
37 BS14 10A06 Tô Thị Việt Trinh 11/03/02 Nữ Kinh
38 A025 10A06 Trần Thị Ngọc Trinh 10/05/02 Nữ Kinh
39 C081 10A06 Nguyễn Công Trọng 17/07/02 Nam Kinh
40 A071 10A06 Nguyễn Thanh Tùng 23/07/02 Nam Kinh
41 BS38 10A06 Nguyễn Ngọc Tuyển 16/02/02 Nam Kinh
42 A096 10A06 Nguyễn Hàn Huyền Vy 02/01/02 Nữ Kinh
1 C063 10A07 Đặng Phương Mai Anh 03/04/02 Nữ Kinh
2 B090 10A07 Đào Minh Anh 10/08/02 Nữ Kinh
3 C037 10A07 Lưu Thế Băng 09/09/02 Nam Kinh
4 A127 10A07 Y' Bhec Byã 06/06/02 Nam E Đê
5 A104 10A07 Lý Hoàng Danh 28/05/02 Nam Kinh
6 C019 10A07 Trần Văn Đạt 21/06/02 Nam Kinh
7 A221 10A07 Trần Văn Dũng 25/02/01 Nam Kinh
8 C058 10A07 Hồng Y Dũng Bkrông 04/01/01 Nam E Đê
9 B014 10A07 Trịnh Mai Giang 03/12/02 Nam Kinh
10 A150 10A07 Y Gôn Mlô 09/09/02 Nam E Đê
11 A063 10A07 Nguyễn Hoàng Hiệp 04/09/02 Nam Kinh
12 B118 10A07 Lê Minh Hiếu 09/01/02 Nam Kinh
13 A075 10A07 Lê Thế Hoàng 01/06/02 Nam Kinh
14 BS37 10A07 Nguyễn Thiên Hoàng 01/01/02 Nam Kinh
15 A248 10A07 Nguyễn Trần Nhật Huệ 15/05/02 Nữ Kinh
16 A161 10A07 Trần Mạnh Hùng 29/08/02 Nam Kinh
17 A178 10A07 Nguyễn Thành Hưng 02/06/02 Nam Kinh
18 BS24 10A07 Nguyễn Thụy Quỳnh Hương 22/10/02 Nữ Kinh
19 A200 10A07 Bùi Thị Khánh Huyền 26/06/01 Nữ Mường
20 BS27 10A07 Đặng Duy Lâm 03/08/02 Nam Kinh
21 BS34 10A07 Ngô Thanh Lâm 25/04/02 Nam Kinh
22 A157 10A07 Dương Quang Linh 01/01/02 Nam Kinh
23 B117 10A07 Nguyễn Thị Ngọc Linh 17/05/02 Nữ Kinh
24 A030 10A07 Phan Dương Minh 03/08/02 Nam Kinh
25 B025 10A07 Nguyễn Văn Nam 13/09/02 Nam Kinh
26 BS43 10A07 Trần Bá Phi Nam 04/10/02 Nam Kinh
27 A113 10A07 Trần Võ Thảo Nguyên 27/09/02 Nữ Kinh
28 A190 10A07 Hoàng Thị Hồng Nhung 07/08/02 Nữ Kinh
29 B008 10A07 H' Phi E Nuôl 24/02/02 Nữ E Đê
30 C062 10A07 Lê Đoàn Minh Phong 08/04/02 Nam Kinh
31 A092 10A07 Đỗ Hoàng Thu Phương 18/07/02 Nữ Kinh
32   10A07 Trần Thị Diễm Quỳnh 26/11/02    
33 BS22 10A07 Trương Nguyễn Hoàng Thành 29/09/02 Nam Kinh
34   10A07 Lê Văn  Thao 02/06/02    
35 A301 10A07 Nguyễn Thị Tuyết Thời 27/07/02 Nữ Kinh
36   10A07 Bùi Chi Công Thực 01/01/02    
37 C056 10A07 Châu Thủy Mỹ Tiên 19/02/02 Nữ Kinh
38 A226 10A07 Y Toang Niê 03/01/02 Nam E Đê
39 B092 10A07 Nguyễn Lê Thục Trinh 07/07/01 Nữ Kinh
40 B084 10A07 Nguyễn Phương Trinh 11/11/02 Nữ Kinh
41 D054 10A07 Đoàn Hoàng Tùng 10/02/01 Nam Kinh
42 BS32 10A07 Nguyễn Ngọc Thúy Uyên 12/06/02 Nữ Kinh
43 C055 10A07 Trương Vân 03/10/02 Nam Kinh
44 C097 10A07 Bùi Thị Yến Vy 13/09/02 Nữ Mường
45 A098 10A07 Nguyễn Thị Như Y 20/12/02 Nữ Kinh
1 B047 10A08 Cao Thanh An 06/09/02 Nam Kinh
2 A082 10A08 Nguyễn Đình Bắc 16/04/02 Nam Kinh
3 B052 10A08 H' Chi Niê 03/01/02 Nữ E Đê
4 A016 10A08 Nguyễn Công Đoàn 30/09/02 Nam Kinh
5 BS21 10A08 Lê Huỳnh Đức 24/07/02 Nam Kinh
6 C006 10A08 Nguyễn Hoàng Dũng 26/04/02 Nam Kinh
7 A055 10A08 Nguyễn Vũ Hoàng Duy 05/10/02 Nam Kinh
8 BS42 10A08 Đỗ Trọng Hải 29/07/02 Nam Kinh
9 B108 10A08 Nguyễn Tấn Hải 02/03/02 Nam Kinh
10 A034 10A08 Nguyễn Thập Hồng 14/11/02 Nam Kinh
11 BS11 10A08 Nguyễn Mạnh Hùng 27/08/02 Nam Kinh
12 C028 10A08 H' Khuyết Bkrông 14/07/02 Nữ E Đê
13 B073 10A08 Lê Trung Kiên 17/01/02 Nam Kinh
14 A160 10A08 Lê Thị Diệu Linh 27/03/02 Nữ Kinh
15 B127 10A08 Nguyễn Diệu Ly 10/05/02 Nữ Kinh
16 B132 10A08 Lê Nguyễn Quốc Minh 30/06/02 Nam Kinh
17 B028 10A08 Nguyễn Huy Nam 03/04/02 Nam Tày
18 A105 10A08 Nguyễn Thị Nga 15/03/02 Nữ Kinh
19 B009 10A08 Trần Nguyễn Kim Ngân 28/02/02 Nữ Kinh
20 B140 10A08 Vũ Thị Kim Ngân 21/11/02 Nữ Kinh
21 A026 10A08 Dương Hồng Nguyệt 28/04/02 Nữ Hoa
22 C026 10A08 H' Nhau Adrỡng 24/10/02 Nữ E Đê
23 C086 10A08 Võ Phạm Hoàng Tấn Phát 07/09/02 Nam Kinh
24 A177 10A08 Nguyễn Tiến Phong 24/11/02 Nam Kinh
25 BS46 10A08 Lê Nguyễn Thanh Phúc 29/10/02 Nam Kinh
26 B023 10A08 Nguyễn Hữu Phước 23/07/02 Nam Kinh
27 B017 10A08 Nguyễn Nhất Phương 31/08/02 Nam Kinh
28 C088 10A08 Nguyễn Thị Tuyết Sang 01/09/02 Nữ Kinh
29 A014 10A08 Đặng Trường Nhật Tân 19/01/02 Nam Kinh
30 BS07 10A08 Nguyễn Thị Thắm 07/03/02 Nữ Kinh
31 B027 10A08 Vũ Duy Thịnh 30/09/02 Nam Kinh
32 C033 10A08 Bùi Anh Thới 08/06/02 Nam Mường
33 A128 10A08 Hồ Đức Thủy 13/12/01 Nam Hoa
34 A079 10A08 Nguyễn Ngọc Tiên 23/11/02 Nữ Kinh
35 A280 10A08 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/04/02 Nữ Kinh
36 A251 10A08 Phạm Thị Thùy Trang 13/09/02 Nữ Kinh
37 B010 10A08 Lâm Đinh Tuyết Trinh 16/08/02 Nữ Kinh
38 BS33 10A08 Mai Quang Trung 07/10/02 Nam Kinh
39 A225 10A08 Lâm Thúy Vân 18/11/02 Nữ Kinh
40 A275 10A08 Nguyễn Thành Văn 24/03/02 Nam Kinh
41 B111 10A08 Nguyễn Đình Bảo Vy 31/05/02 Nữ Kinh
1 B031 10A09 Nguyễn Thiên An 21/05/02 Nam Kinh
2 C042 10A09 Bùi Ngọc Phương Anh 01/02/02 Nữ Kinh
3 B120 10A09 Đỗ Ngọc Anh 15/09/02 Nam Kinh
4 A264 10A09 Phạm Ngọc Anh 28/09/02 Nữ Kinh
5 B062 10A09 Thoòng Tú Anh 26/06/02 Nữ Hoa
6 A153 10A09 Võ Hữu Bằng 01/12/02 Nam Kinh
7 B004 10A09 Ngô Thị Lan Chi 07/03/02 Nữ Kinh
8 A060 10A09 Nguyễn Lê Yến Chi 29/12/02 Nữ Kinh
9 A100 10A09 Nguyễn Tiến Đạt 19/08/02 Nam Kinh
10 C072 10A09 Nguyễn Phạm Thủy Diệu 08/07/02 Nữ Kinh
11 A174 10A09 Phạm Thành Giám Đốc 21/08/02 Nam Kinh
12 A234 10A09 Nguyễn Thanh Dũng 09/10/02 Nam Kinh
13 A265 10A09 Trần Nguyễn Đức Hải 24/03/02 Nam Kinh
14 B041 10A09 Võ Võ Henry 27/03/02 Nam Kinh
15 A169 10A09 Đỗ Thị Thanh Hiền 22/10/02 Nữ Kinh
16 A188 10A09 Vũ Tuấn Khang 08/07/02 Nam Kinh
17 A320 10A09 Trần Đăng Khoa 21/11/02 Nam Kinh
18 A203 10A09 Dương Minh Anh Khôi 13/08/02 Nam Kinh
19 A041 10A09 Vũ Hoàng Lâm 06/06/02 Nam Kinh
20 A230 10A09 Bùi Xuân Lộc 14/03/02 Nam Kinh
21 A005 10A09 Hồ Thiên 24/04/02 Nam Kinh
22 A052 10A09 Đinh Thị Trúc Mai 05/11/02 Nữ Mường
23 A167 10A09 Nguyễn Thị Mai 28/04/02 Nữ Kinh
24 BS03 10A09 Cao Tú Nhi 20/08/02 Nữ Kinh
25 A142 10A09 Nguyễn Đoàn Thục Nhi 13/04/02 Nữ Kinh
26 A147 10A09 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 25/05/02 Nữ Kinh
27 A304 10A09 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 24/01/02 Nữ Kinh
28 B059 10A09 Phan Hoàng Yến Nhi 27/11/02 Nữ Kinh
29 A223 10A09 Vũ Thị Diễm Quỳnh 17/11/02 Nữ Kinh
30 BS19 10A09 Nguyễn Hoàng Thy San 01/10/00 Nữ Kinh
31 A299 10A09 Trần Đức Thắng 21/01/02 Nam Kinh
32 A045 10A09 Trương Công Thành 18/10/02 Nam Kinh
33 C087 10A09 Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo 15/12/02 Nữ Kinh
34 A118 10A09 Quách Anh Thư 12/07/02 Nữ Nùng
35 B110 10A09 Lê Thị Thủy Tiên 07/05/02 Nữ Kinh
36 A046 10A09 Vương Hoa Trà 27/05/02 Nữ Nùng
37 B050 10A09 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/08/02 Nữ Kinh
38 A240 10A09 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 12/06/02 Nữ Kinh
39 BS02 10A09 Nguyễn Văn Tuấn 07/02/02 Nam Kinh
40 A213 10A09 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 14/11/02 Nữ Kinh
41 C079 10A09 Lê Y Vi 12/12/02 Nữ Kinh
42 A028 10A09 Lê Hoàng 03/12/02 Nam Kinh
43 A253 10A09 Trần Ngọc Vy 30/10/02 Nữ Kinh
1 C021 10A10 Lê Quốc Anh 14/07/02 Nam Kinh
2 C024 10A10 Bùi Tiến Đạt 07/05/02 Nam Thái
3 C022 10A10 Nguyễn Đức Thu Đông 15/12/02 Nữ Kinh
4 A006 10A10 Triệu Xuân Đông 04/01/02 Nam Kinh
5 A196 10A10 Phạm Tiến Dũng 26/08/02 Nam Kinh
6 B113 10A10 Lê Minh Dương 09/10/02 Nam Kinh
7 A186 10A10 Nguyễn Đình Thái Dương 23/07/02 Nam Kinh
8 BS05 10A10 Hồ Ngọc Duy 29/08/02 Nam Kinh
9 C025 10A10 Phùng Thị An Hạ 28/03/02 Nữ Kinh
10 A237 10A10 Tạ Hoàng Ngọc Hân 19/02/02 Nữ Kinh
11 A198 10A10 Hoàng Minh Huệ 27/04/02 Nữ Kinh
12 B024 10A10 Châu Thị Lan Hương 09/11/02 Nữ Kinh
13 A094 10A10 Bùi Lê Khánh Huyền 02/02/02 Nữ Kinh
14 A166 10A10 Đặng Thị Thu Huyền 18/04/02 Nữ Kinh
15 C057 10A10 Trần Quốc Khánh 21/04/02 Nam Kinh
16 A083 10A10 Nguyễn Hoàng Trúc Lam 02/05/02 Nữ Kinh
17 A051 10A10 Châu Khánh Linh 01/03/02 Nữ Hoa
18 B063 10A10 Hoàng Thị Khánh Linh 20/07/02 Nữ Kinh
19 A197 10A10 Phạm Nhật Minh 25/06/02 Nam Kinh
20 A307 10A10 Nguyễn Đức Nghĩa 05/02/02 Nam Kinh
21 A210 10A10 Nguyễn Đức Thiện Nhân 03/03/02 Nam Kinh
22 A162 10A10 Châu Thúy Nhi 14/09/02 Nữ Hoa
23 A206 10A10 Huỳnh Thị Yến Nhi 05/01/02 Nữ Kinh
24 B097 10A10 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 01/09/02 Nữ Kinh
25 A233 10A10 Đặng Linh Phương 19/06/02 Nam Kinh
26 B087 10A10 Lê Đình Tuấn Thành 17/01/02 Nam Mường
27 A267 10A10 Nguyễn Ngọc Thành 20/11/02 Nam Kinh
28 A145 10A10 Đặng Thu Thảo 18/07/02 Nữ Kinh
29 A115 10A10 Đỗ Hương Thảo 06/11/02 Nữ Kinh
30 A269 10A10 Nguyễn Phương Thư 18/05/02 Nữ Kinh
31 A212 10A10 Thái Ngọc Anh Thư 13/09/02 Nữ Kinh
32 A165 10A10 Võ Hoài Thương 21/07/02 Nữ Kinh
33 A112 10A10 Trần Trọng Tín 01/05/02 Nam Kinh
34 A119 10A10 Nguyễn Đình Việt Trung 02/11/02 Nam Kinh
35 B094 10A10 Nguyễn Quốc Trung 11/02/02 Nam Kinh
36 A246 10A10 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 09/12/02 Nam Kinh
37 C091 10A10 Trịnh Đình Tuấn 13/09/02 Nam Kinh
38 C031 10A10 Hoàng Vũ Phương Uyên 14/08/02 Nữ Kinh
39 A214 10A10 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 14/11/02 Nữ Kinh
40 A193 10A10 Phạm Thu Uyên 20/02/02 Nữ Kinh
41 A291 10A10 Trần Trọng Văn 26/07/02 Nam Kinh
42 A305 10A10 Võ Hoàng Việt 13/11/02 Nam Kinh
43 C012 10A10 Hồ Hoàng Vy 15/03/02 Nữ Kinh
1 A072 10A11 Y Trần Tuấn Anh Bkrông 10/09/02 Nam E Đê
2 A319 10A11 Trần Quốc Bảo 21/07/02 Nam Kinh
3 BS45 10A11 Vưu Tấn Bửu 05/02/02 Nam Hoa
4 A268 10A11 Hoàng Mạnh Cầm 06/07/02 Nam Kinh
5 A242 10A11 Doan 20/10/02 Nữ Vân Kiều
6 B002 10A11 Vũ Trường Giang 22/10/02 Nam Kinh
7 B088 10A11 Trần Thu Hiền 05/12/02 Nữ Kinh
8 A270 10A11 Đặng Duy Hiếu 12/03/02 Nam Kinh
9 A015 10A11 Nguyễn Huy Hoàng 06/06/02 Nam Kinh
10 B032 10A11 Nguyễn Thị Huế 07/07/02 Nữ Kinh
11 A322 10A11 Đặng Văn Hưng 19/11/01 Nam Kinh
12 C013 10A11 Nguyễn Văn Hưng 26/06/02 Nam Kinh
13 BS48 10A11 Ralan Jimmy 08/04/02 Nam Ê đê
14 A056 10A11 H Julia Niê 24/04/02 Nữ E Đê
15 B128 10A11 Lê Hoàng Bảo Lâm 01/02/02 Nam Kinh
16 BS28 10A11 Nguyễn Nhật Linh 02/04/02 Nam Kinh
17 A256 10A11 Nguyễn Thị Hồng Minh 22/02/02 Nữ Kinh
18 A318 10A11 Trần Ngọc Nam 02/07/01 Nam Kinh
19 B046 10A11 Võ Thị Bích Ngọc 16/09/02 Nữ Kinh
20 A312 10A11 Trần Bảo Như 05/12/02 Nam Kinh
21 BS41 10A11 Võ Thị Quỳnh Như 27/08/02 Nữ Kinh
22 A010 10A11 Y' Núi Buôn Krông 21/04/02 Nam E Đê
23 A201 10A11 Lưu Gia Phong 09/07/02 Nam Kinh
24 A040 10A11 Nguyễn Hồng Phúc 12/10/02 Nam Kinh
25 C016 10A11 Phan Thị Hồng Phúc 02/04/02 Nữ Kinh
26 C047 10A11 Phạm Uyên Phương 07/10/02 Nữ Kinh
27 C001 10A11 Phạm Hoàng Quân 22/10/01 Nam Kinh
28 B054 10A11 Trần Thục Quyên 15/07/02 Nữ Kinh
29 C083 10A11 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 20/06/02 Nữ Kinh
30 C005 10A11 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12/03/02 Nữ Kinh
31 B070 10A11 H' Tâm Bkrông 09/10/02 Nữ E Đê
32 C094 10A11 Lê Ngọc Thảo 23/10/02 Nữ Kinh
33 B102 10A11 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/02/02 Nữ Kinh
34 B067 10A11 Nguyễn Vũ Phương Thảo 31/10/02 Nữ Kinh
35 B129 10A11 Vũ Minh Thư 01/09/02 Nữ Kinh
36 A287 10A11 Đào Thị Thu Thủy 28/05/02 Nữ Kinh
37 C023 10A11 Dương Tiến 20/08/02 Nam Kinh
38 A208 10A11 Châu Ngọc Tin 21/12/02 Nam Kinh
39 A144 10A11 Tạ Quang Trung 07/09/02 Nam Kinh
40 A218 10A11 Võ Quang Trường 11/08/02 Nam Kinh
41 C068 10A11 H' Tuyên Niê 02/01/02 Nữ E Đê
42 A289 10A11 Hoàng Vân 05/01/02 Nữ Kinh
43 B035 10A11 Nguyễn Thị Bích Vân 24/02/02 Nữ Kinh
1 B020 10A12 Hồng Thạch Anh 20/09/02 Nam E Đê
2 C007 10A12 Nguyễn Trần Ngọc Anh 17/07/02 Nam Kinh
3 B061 10A12 Thoòng Kim Anh 26/06/02 Nữ Hoa
4 D026 10A12 Nguyễn Lâm Gia Bảo 12/12/02 Nam Kinh
5 A078 10A12 Vũ Linh Chi 03/01/02 Nữ Kinh
6 B005 10A12 Chu Văn Đức 03/10/02 Nam Kinh
7 A236 10A12 Đặng Ngọc 20/07/02 Nam Kinh
8 A308 10A12 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/08/02 Nữ Kinh
9 B043 10A12 Bùi Vũ Như Hào 06/05/02 Nam Kinh
10 C085 10A12 Nguyễn Thúy Hiền 27/09/02 Nữ Kinh
11 B123 10A12 Nguyễn Hoàng Hiệp 11/05/02 Nam Kinh
12 A219 10A12 Nguyễn Kim Hiếu 03/03/02 Nam Kinh
13 B036 10A12 Ngô Duy Hòa 19/02/02 Nam Kinh
14 C036 10A12 Lê Phi Bảo Hoàng 28/05/02 Nam Kinh
15 C030 10A12 Vũ Thị Thanh Lan 06/09/02 Nữ Kinh
16 B056 10A12 Đinh Thị Hạnh Liêm 10/04/02 Nữ Mường
17 B021 10A12 Nguyễn Thanh Liêm 12/03/02 Nam Kinh
18 C064 10A12 Đinh Xuân Lộc 02/10/02 Nam Kinh
19 A095 10A12 Nguyễn Khắc Minh 19/06/02 Nam Kinh
20 A077 10A12 Đỗ Nhật Nam 13/08/02 Nam Kinh
21 C070 10A12 H Nguyệt E Nuôl 11/01/02 Nữ E Đê
22 A250 10A12 Quản Thị Thanh Nhàn 17/04/02 Nữ Kinh
23 B122 10A12 Nguyễn Thị Lan Nhi 15/02/02 Nữ Kinh
24 A085 10A12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/03/02 Nữ Kinh
25 A311 10A12 Lê Hồng Phúc 28/04/02 Nam Kinh
26 A054 10A12 Võ Hữu Phước 04/10/02 Nam Kinh
27 C084 10A12 Nguyễn Tú Quân 17/10/02 Nam Kinh
28 A003 10A12 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 22/02/02 Nữ Kinh
29 A004 10A12 Phan Như Quỳnh 13/12/02 Nữ Kinh
30 A279 10A12 Lâm Ngọc Sang 01/01/02 Nam Kinh
31 A243 10A12 Son 02/02/01 Nữ Vân Kiều
32 A027 10A12 Trương Thị Mỹ Tâm 24/02/02 Nữ Kinh
33 B144 10A12 Lại Minh Thành 10/09/02 Nam Kinh
34 C011 10A12 Hoàng Thị Thảo 05/12/02 Nữ Kinh
35 A013 10A12 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/06/02 Nữ Kinh
36 A149 10A12 Nguyễn Bảo Thịnh 30/09/01 Nam Mường
37 C052 10A12 Bùi Thị Hoài Thương 14/12/02 Nữ Kinh
38 A293 10A12 Nguyễn Thị Thương Thương 29/10/02 Nữ Kinh
39 B034 10A12 Đỗ Thị Thủy 09/02/02 Nữ Kinh
40 A228 10A12 Nguyễn Hữu Toàn 21/07/02 Nam Kinh
41 A134 10A12 Đinh Thị Phương Trang 01/07/02 Nữ Kinh
42 A276 10A12 Võ Quốc Tuấn 16/05/02 Nam Kinh
43 B049 10A12 H Yuễn Byă 04/11/01 Nữ E Đê
1 A303 10A13 Đào Thị Bình 14/08/02 Nữ Kinh
2 B037 10A13 Võ Trường Chinh 28/03/02 Nam Kinh
3 A274 10A13 Lê Thành Công 14/03/02 Nam Kinh
4 A007 10A13 Nguyễn Thị Anh Diệu 06/12/02 Nữ Kinh
5 A163 10A13 Đỗ Tiến Dũng 15/06/02 Nam Kinh
6 B077 10A13 Giáp Tiến Dũng 24/10/02 Nam Kinh
7 C034 10A13 Lê Hữu Dũng 28/01/02 Nam Kinh
8 A278 10A13 Phạm Văn Dương 01/04/02 Nam Kinh
9 B146 10A13 Võ Ngọc Hân 30/01/02 Nữ Kinh
10 A011 10A13 Trần Thị Mây Hồng 05/10/02 Nữ Kinh
11 A283 10A13 Nguyễn Văn Huy 12/02/02 Nam Kinh
12 A245 10A13 Phan Thế Kỷ 12/02/02 Nam Kinh
13 C043 10A13 Nguyễn Thị Lan 18/07/02 Nữ Kinh
14 A059 10A13 Đàm Kiều Lan Byă 19/09/02 Nữ E Dê
15 A205 10A13 Trần Thiên Long 24/09/02 Nam Kinh
16 B048 10A13 Bùi Lương Hoàng Mai 12/04/02 Nữ Kinh
17 A020 10A13 Dương Quân Mạnh 12/01/02 Nam Hoa
18 B016 10A13 H Mym Byă 15/01/01 Nữ E Đê
19 B130 10A13 Nguyễn Hoài Nam 14/05/02 Nam Kinh
20 C093 10A13 Trần Nguyễn Hoài Nam 21/05/02 Nam Kinh
21 A282 10A13 Thái Thị Kim Ngân 21/03/02 Nữ Kinh
22 C002 10A13 Phạm Hồng Nhung 04/08/02 Nữ Kinh
23 B072 10A13 H' Nơn Buôn Yă 26/02/02 Nữ E Đê
24 A023 10A13 Nguyễn Hữu Phong 06/03/02 Nam Kinh
25 D044 10A13 Nguyễn Hữu Phúc 26/02/02 Nam Kinh
26 C069 10A13 Mai Hồng Phương 24/06/02 Nam Kinh
27 B131 10A13 Trần Nhật Quang 11/11/02 Nam Kinh
28 A019 10A13 Trần Diễm Quỳnh 29/10/02 Nữ Kinh
29 D041 10A13 Mai Thị Tài 25/02/02 Nữ Kinh
30 C059 10A13 Bùi Doãn Thắng 19/08/02 Nam Kinh
31 A238 10A13 Nguyễn Ngọc Thắng 16/04/01 Nam Kinh
32 C046 10A13 Nguyễn Minh Thành Ra Ban 20/02/02 Nam E Đê
33 B015 10A13 Nguyễn Ngọc Thiện 30/06/02 Nam Kinh
34 D043 10A13 Đoàn Quốc Thịnh 03/08/02 Nam Kinh
35 D040 10A13 Nguyễn Văn Thông 13/05/02 Nam Kinh
36 A044 10A13 Đặng Thị Thúy 21/08/02 Nữ Kinh
37 D042 10A13 Nguyễn Ngọc Thuyên 14/02/02 Nam Kinh
38 A037 10A13 Đỗ Thị Quỳnh Trang 12/10/02 Nữ Kinh
39 B076 10A13 Lương Kiều Trinh 25/10/02 Nữ Kinh
40 BS40 10A13 Lê Viết 10/04/02 Nam Kinh
41 B064 10A13 Nguyễn Xuân Thanh Vy 22/03/02 Nữ Mường
42 A262 10A13 Nguyễn Hải Yến 11/07/02 Nữ Kinh
1 A001 10A14 Lê Thị Cát Anh 30/08/02 Nữ Kinh
2 D027 10A14 Phạm Văn Bảo 16/02/02 Nam Kinh
3 A192 10A14 Lê Thị Lệ Chi 26/07/02 Nữ Kinh
4 C039 10A14 Trần Minh Công 20/10/02 Nam Kinh
5 D016 10A14 Hải Đăng Niê 20/08/02 Nam E Đê
6 A114 10A14 H' Đôi Bkrông 29/11/02 Nữ E Đê
7 B145 10A14 Đinh Kỳ Duyên 26/08/02 Nữ Mường
8 A024 10A14 Hồ Thanh 15/04/02 Nữ Hoa
9 D045 10A14 Nguyễn Tiến Hải 23/07/02 Nam Kinh
10 A216 10A14 Vũ Huy Hoàng 15/09/02 Nam Kinh
11 A321 10A14 Đỗ Thanh Hưng 23/08/02 Nam Kinh
12 A187 10A14 Trần Quang Huy 16/08/01 Nam Kinh
13 D001 10A14 Trương Công Huỳnh 07/02/01 Nam Kinh
14 A179 10A14 Ngô Duy Khánh 16/10/01 Nam Kinh
15 A252 10A14 Nguyễn Thị Thanh Kiều 16/02/02 Nữ Kinh
16 D002 10A14 Nguyễn Nhật Kin 25/06/02 Nam Kinh
17 C054 10A14 H' Lăk Guôn Bkrông 23/09/02 Nữ E Đê
18 D020 10A14 Phùng Bảo Lộc 28/10/02 Nam Kinh
19 B100 10A14 Nguyễn Thị Mỹ Nghi 05/03/01 Nữ Kinh
20 B071 10A14 Y' Ngọc Bkrông 06/10/01 Nam E Đê
21 C074 10A14 Đặng Đình Nhâm 05/04/02 Nam Kinh
22 D017 10A14 Lê Đình Nhân 05/04/02 Nam Kinh
23 A170 10A14 Ngô Thị Trung Nhân 24/09/02 Nữ Kinh
24 B125 10A14 Tô Trần Tuyết Nhi 19/07/02 Nữ Kinh
25 A220 10A14 Lê Thị Mỹ Như 10/03/02 Nữ Kinh
26 C060 10A14 H' Như Niê 24/12/02 Nữ E Đê
27 D003 10A14 Võ Lê Hoàng Phi 12/01/02 Nam Kinh
28 D015 10A14 Nguyễn Việt Minh Phương 21/05/02 Nam Kinh
29 D013 10A14 Hoàng Trương Triển Quân 03/04/02 Nam Kinh
30 C077 10A14 Vũ Mai Ai Quỳnh 27/02/02 Nữ Kinh
31 D014 10A14 Trương Văn Sang 18/05/02 Nam Kinh
32 C035 10A14 Nguyễn Văn Sỹ 05/07/02 Nam Kinh
33 D011 10A14 Đinh Xuân Tài 12/05/02 Nam Kinh
34 D012 10A14 Nguyễn Minh Tâm 22/05/02 Nam Kinh
35 D009 10A14 Ngô Quốc Thái 04/03/02 Nam Kinh
36 A049 10A14 Nguyễn Văn Thịnh 20/04/02 Nam Kinh
37 D005 10A14 Nguyễn Hữu Thuận 01/06/02 Nam Kinh
38 A106 10A14 Huỳnh Hoàng Trung 31/01/01 Nam Kinh
39 D007 10A14 Nguyễn Đặng Quang Trung 01/01/02 Nam Kinh
40 A295 10A14 Nguyễn Đình 19/02/00 Nam Kinh
41 A081 10A14 Trần Nguyên 19/03/02 Nam Kinh
42 A032 10A14 Lâm Đỗ Thảo Vy 01/06/02 Nữ Kinh
1 D048 10A15 Lã Ngọc Anh 12/12/02 Nữ Kinh
2 D047 10A15 Nguyễn Ngọc Anh 22/02/02 Nữ Kinh
3 D029 10A15 Trần Vương Anh 29/08/02 Nam Kinh
4 D025 10A15 Phan Minh Chiến 21/07/02 Nam Kinh
5 D032 10A15 Đỗ Hữu Cường 24/04/02 Nam Kinh
6 A258 10A15 Đỗ Ngọc Linh Đan 30/05/02 Nữ Kinh
7 A091 10A15 H Dêt Buôn Krông 02/01/01 Nữ E Đê
8 D028 10A15 Y Đô A Yun 25/02/02 Nam E Đê
9 D051 10A15 Trịnh Thị Thùy Dung 10/08/01 Nữ Kinh
10 D052 10A15 Vũ Thị Dung 26/01/02 Nữ Kinh
11 A261 10A15 Nguyễn Thị Duyên 02/10/02 Nữ Kinh
12 D031 10A15 Huỳnh Trung Hiếu 02/02/02 Nam Kinh
13 D006 10A15 Lê Phi Hùng 20/01/02 Nam Kinh
14 D023 10A15 Phạm Gia Khang 26/03/02 Nam Kinh
15 A076 10A15 Hà Quốc Khanh 15/11/02 Nam Tày
16 D024 10A15 Nguyễn Phi Khanh 05/11/02 Nam Kinh
17 D022 10A15 Vương Tiến Khởi 14/01/02 Nam Kinh
18 A260 10A15 Ngân Thúy Kiều 17/09/02 Nữ Tày
19 D021 10A15 Nguyễn Thanh Liêm 19/03/02 Nam Kinh
20 D056 10A15 Trần Thị Mỹ Linh 20/07/02 Nữ Kinh
21 D019 10A15 Trương Hoàng Long 08/10/02 Nam Kinh
22 D049 10A15 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28/09/02 Nữ Kinh
23 D057 10A15 Trương Thị Như Mỹ 14/08/02 Nữ Kinh
24 A259 10A15 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/01/02 Nữ Kinh
25 D053 10A15 Nguyễn Trần Thảo Ngọc 13/09/02 Nữ Kinh
26 D018 10A15 Cao Duy Nhất 14/01/02 Nam Kinh
27 BS29 10A15 Nguyễn Hoàn Ny 21/04/02 Nữ Kinh
28 A209 10A15 Phạm Chấn Phong 01/12/02 Nam Kinh
29 D035 10A15 Nguyễn Đình Minh Phương 09/10/02 Nam Kinh
30 D050 10A15 Nguyễn Thị Tuyết Phượng 27/11/02 Nữ Kinh
31 A323 10A15 Đinh Công Ngọc Sơn 25/10/02 Nam Mường
32 D010 10A15 Nguyễn Hoàng Sơn 10/12/01 Nam Kinh
33 D008 10A15 Đinh Trường Thành 02/08/02 Nam Kinh
34 A263 10A15 H' Thi Rcăm 15/07/01 Nữ E Đê
35 A132 10A15 Nguyễn Huy Hoài Thịnh 21/01/02 Nam Kinh
36 A183 10A15 Y Toại Niê 08/01/02 Nam E Đê
37 D033 10A15 Bùi Phú Triệu 19/08/02 Nam Kinh
38 D046 10A15 Nguyễn Thị Thanh Trúc 22/04/02 Nữ Kinh
39 D004 10A15 Nguyễn Anh Tuấn 16/06/02 Nam Kinh
40 D030 10A15 Giáp Thanh Tùng 31/03/02 Nam Kinh
41 D034 10A15 Hoàng Đại Vương 17/02/02 Nam Kinh
42 D036 10A15 Trần Vũ Thiên Vương 08/01/02 Nam Kinh

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng

Nguồn tin: BGH:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây